ปทุมธานี - เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 ต.ค.59 ท่านเจ้าคุณพระมงคลวโรปราการ (หลวงพ่อชำนาญ) เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าพระกฐินในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน นำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส มีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานฝ่านฆราวาส มีประชาชนร่วมพิธีจำนวน 1,000 คน ที่วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยในพิธีมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ผ้าไตรพระราชทาน ท่ามกลางพ่อค้าประชาชนและข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร มาร่วมอนุโมทนาน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ทางวัดได้ยอดกฐินจำนวน 2,272,386.75 บาท นำไปบูรณะวัดที่ทรุดโทรม พร้อมส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้ท่านเจ้าคุณพระมงคลวโรปราการ (หลวงพ่อชำนาญ) เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ได้แจกพระกริ่งหลวงพ่อทองคำ จำนวน 1,000 องค์ให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ โดยวัดชินวรารามวรวิหาร ยกเป็นพระอารามหลวง เมื่อ ปี พ.ศ.2481 องค์พระประธานที่อยู่ในพระวิหาร ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อทองคำมีความศักดิ์สิทธิ์มาก สภาพวัดที่สร้างมานานแล้วมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาตามาได้มาตำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดชินวนารามวรวิหารจึงได้เริ่มบูรณะวัดปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ให้มั่งคงสวยงามและยกพื้นกุฏิไม้สัก หอสวดมนต์ และโบราณสถานภายในวัดซึ่งเคยถูกน้ำท่วมเสียหาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ของเก่าที่มีค่า งบประมาณเบื้องต้นได้มาจากญาติโยมประชาชน ในการบูรณะวัด เพื่อเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญสมเป็นวัดพระอารามหลวงประจำจังหวัดปทุมธานี