ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์ วัดป่าบ้นหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยเสด็จพระราชกุศลถวายสมพระเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์

ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์

ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์

ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์

ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์

ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์

ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์

ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์

ขบวนอัญเชิญพระแก้วสว่างแดนดิน มาประดิษฐาน ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์