ประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อว้นที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ภาพประวัติศาสตร์! ปชช.ร่วมจุดเทียน ร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี"

ภาพประวัติศาสตร์! ปชช.ร่วมจุดเทียน ร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี"

ภาพประวัติศาสตร์! ปชช.ร่วมจุดเทียน ร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี"

ภาพประวัติศาสตร์! ปชช.ร่วมจุดเทียน ร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี"

ภาพประวัติศาสตร์! ปชช.ร่วมจุดเทียน ร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี"

ภาพประวัติศาสตร์! ปชช.ร่วมจุดเทียน ร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี"