ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ในวันที่ 3 ส.ค.59 จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ไว้ตามเดิม หลังจากทิศทางการใช้จ่ายภายในประเทศยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ และเตรียมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีอยู่ตลอดช่วงครึ่งหลังของปี