สัปดาห์นี้ จับตาการแก้ปัญหาติดขัดยืดเยื้อ ในเรื่องการดำเนินคดี พระธัมมชโย ที่รัฐมนตรีสำนักนายกฯ ยืนยัน กำลังมีความคืบหน้าจากพระผู้ใหญ่ หลังเพิ่งมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

การเข้ามารักษาแทนตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ของพระราชภาวนาจารย์ หรือ หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสฯ ตามหนังสือคำสั่งเจ้าคณะตำบลคลองสี่ระบุว่า เนื่องจากพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มีอาการอาพาธ เรื่องนี้เป็นไปตามอำนาจในข้อ 5 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส โดยความเห็นชอบจากเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง

ซึ่งพระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ผ่องสวัสดิ์ ) เป็นอดีตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นรุ่นพี่ ของ "ไชยบูลย์ สุทธิผล" หรือ พระธัมมชโย และเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

วันนี้ พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ยืนยันว่า พระธัมมชโย ยังต้องพักรักษาอาการอาพาธ ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสได้ จึงต้องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนฯ ตามข้อปฎิบัติของคณะสงฆ์ตามปกติ แต่ พระธัมมชโย ยังมีตำแหน่งเป็น 'เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย' เช่นเดิม

แม้จะยังไม่แน่ชัดถึงนัยยะของคำสั่งนี้ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่จะมีการสั่งคดีพระธัมมชโย 13 ก.ค.ว่าจะมีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากอาการอาพาธของพระธัมมชโย แต่สำหรับท่าทีของ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ก็ดูจะมั่นใจว่า การแก้ปัญหาวัดพระธรรมกายว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว โดยสัปดาห์หน้าจะนัดคุยกับพระผู้ใหญ่เพื่อขอทราบความคืบหน้า ซึ่งพระผู้ใหญ่ทุกรูปกำลังทำงานกันอยู่ที่ผ่านมาก็พูดคุยกันมาบ้างแล้ว 2-3 ครั้ง และคุยทางโทรศัพท์กันอยู่ตลอด ซึ่งคิดว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน