ชาวบ้านกว่าสองร้อยหลังคาเรือนตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่อยู่เรียบทางรถไฟฝั่งตะวันตกได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงโดยเฉพาะการเข้าออก ไปติดตามกับปรีชา เพาะพูล

การวางแนวกันขิงโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิต สร้างปัญหาให้กับชาวล้านกว่า200หลังคาเรือนในชุมชนเดชาพัฒนา 87 ชุมชนสุขเกษม ชุมชนเคหะสินสุมทร ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี แม้พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นเป็นพื้นที่ของการรถไฟโดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านใช้เป็นที่เข้าออกภายในชุมชนกว่า10ปีก่อนหน้านี้ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้ว่าการรถไฟได้ประชุมกับชาวบ้านโดยชาวบ้านยื่นข้อเสนอ 4ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชน อาจารย์ สุชาติ สวัสศรี นักเขียนศิลปินแห่งชาติบอกว่าหากปิดกั้นทางเข้าออกพื้นที่ชาวบ้านที่เป็นพื้นที่ตาบอดปัญหาที่ตามมาคือความเดือดร้อนของคนในชุมชน
ผ่านไปเกือบสองเดือนที่ชาวบ้านชุมชนประชาธิปัตย์ยังคงเฝ้ารอคอยคำตอบอย่างเป็นทางการว่าทางการรถไฟจะช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไร