ระบบขนส่งมวลชน ของจังหวัดขอนแก่น กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อรัฐบาลได้อนุมัติโดยหลักการให้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาในเส้นทางสายหลักถนนมิตรภาพเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ที่สำคัญจะเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ใช้เงินทุนจากการร่วมแรงร่วมใจของคนท้องถิ่นไม่พึ่งงบประมาณจากรัฐบาล ไปติดตามรายงานนี้กัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline