พรรค NLD ผลักดันกฎหมายเข้าสู่รัฐสภาเพื่อแต่งตั้งอองซาน ซูจี เป็นที่ปรึกษารัฐบาลซึ่งจะมีบทบาทเทียบได้กับนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของเมียนมาร์ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวาน ผลักดันร่างกฎหมายฉบับแรกเข้าสู่รัฐสภาวันนี้ โดยร่างกฎหมายว่าด้วยตำแหน่งที่ปรึกษารัฐบาล ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา และส่งต่อให้วุฒิสภาทั้งคณะพิจารณาในวันศุกร์นี้ ร่างกฎหมายระบุแต่งตั้งนางอองซาน ซูจี ผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เป็นที่ปรึกษารัฐบาล
ก่อนหน้านี้หนึ่งวันเธอเพิ่งสาบานตนรับตำหน่งในรัฐบาลถึง 4 ตำแหน่ง รวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศ การศึกษา พลังงาน และหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบประธานาธิบดี
นักการทูตและนักวิเคราะห์ มองว่า ร่างกฎหมายมีจุดประสงค์เพื่อตั้งตำแหน่งใหม่ที่เทียบได้กับนายกรัฐมนตรีให้นางซูจี ซึ่งไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เพราะมีสามีและลูกเป็นชาวต่างชาติ
คาดว่าวุฒิสภาจะอนุมัติอย่างรวดเร็ว และส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ ร่างกฎหมายระบุว่า บทบาทของที่ปรึกษารัฐบาล state counselor จะมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชน และไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ รายงานการทำงานของเธอต่อรัฐสภา มีอำนาจเรียกการประชุมที่จำเป็น และจัดทำงบประมาณ ซูจีจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปีเท่ากับตำแหน่งประธานาธิบดี และตำแหน่งนี้ทำให้เธอยังมีบทบาทในสภา ทั้งที่รัฐมนตรีทุกคนต้องลาออกจากตำแหน่งสมาชิกรัฐสภา
ขณะเดียวกันทำเนียบประธานาธิบดีออกประกาศเมื่อวานจัดตั้งสภากลาโหมและความมั่นคงชุดใหม่ ซึ่งเป็นประกาศฉบับแรกที่ลงนามโดยประธานาธิบดีถิ่น จ่อที่เพิ่งสาบานตนรับตำแหน่งในวันเดียวกัน สภาชุดนี้ประกอบด้วยสมาชิก 11 คนที่มาจากกองทัพและพลเรือน ในจำนวนนี้รวมถึงพลเอก มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารบก ประธานาธิบดีถิ่น จ่อ และรองประธานาธิบดี 2 คน รวมทั้งนางซูจี ในฐานะที่เธอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ