ฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำภาษีเจริญ นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร บอกว่า กรณีมีกระแสข่าววัดปากน้ำภาษีเจริญไม่ยินยอมให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)เข้ามาอายัดรถเบนซ์โบราณที่อยู่ในความครอบครองของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อเป็นของกลางนั้น ขอยืนยันเมื่อดีเอสไอมีหนังสือแจ้งมา วัดก็พร้อมปฏิบัติตามนั้น หากจะเข้ามาอายัดรถก็ยินดีให้ดำเนินการ แต่ขณะนี้หนังสือยังไม่ได้มาถึงวัด

ส่วนกรณีดีเอสไอจะสอบถามข้อมูลจากสมเด็จฯและพระมหาศาสนมุนีหรือหลวงพี่แป๊ะกรณีสมเด็จฯเป็นผู้ครอบครองรถนั้น ขณะนี้ดีเอสไอยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งเข้ามายังวัดคาดว่าน่าจะมีหนังสือแจ้งมา 23 ก.พ.นี้ ส่วนจะสอบถามข้อมูลจากสมเด็จฯและหลวงพี่แป๊ะโดยตรงหรือไม่นั้นยังไม่ทราบ จะต้องรอหนังสือมาถึงวัดก่อน