ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร เป็นปัญหาที่หลายประเทศเผชิญ หนึ่งในนั้นคือญี่ปุ่น ที่สามารถผลิตอาหารเองได้เพียง 40% ถือเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในเอเชีย รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ ด้วยเหตุปัญหานี้ ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตโทกาเนะ ของญี่ปุ่นรวมตัวกันหันมาทำเกษตรธรรมชาติ ภายใต้ชื่อไอโยะฟาร์มตั้งแต่ปี 2551 แม้พวกเขาจะไม่มีพื้นฐานด้านการเกษตรมาก่อนเลย ปัจจุบันมีสมาชิก 11 คน ทางกลุ่มทำยอดขายได้ราว 30 ล้านเยน หรือ 10 ล้านบาทต่อปี แบ่งงานเป็นส่วนส่วนการผลิตและส่วนการตลาดกระทิงแดงจัดโรงการ เชื่อมโยงเครือข่ายอาหารปลอดภัยไทย ญี่ปุ่น โดยได้พากลุ่มเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยมาศึกษาดูงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการแปรรูปและจัดจำหน่าย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline