กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทั้งนวดแผนไทย ดูแลผู้สูงอายุ-เด็ก ช่างไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์นำร่อง 8 จังหวัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


รักษาราชการอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) บอกว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพจัดฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จัดอบรมฝึกอาชีพในหลักสูตรนวดแผนไทย บริบาลการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็ก การทำขนมอบ การทำอาหารไทย ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
โดยเน้นอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนพ.ย.2558 ถึงเดือนม.ค.2559 จะนำร่องฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สตูล เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี พิษณุโลก และ สงขลา หลังจากนั้นจะขยายการฝึกอบรมไปทั่วประเทศ ขณะนี้ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแล้ว 200 คน