ตัวแทนชาวบ้านสนับสนุนสร้าง"เขื่อนแม่วงก์" หอบหลักฐานน้ำท่วมเดือนต.ค.ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการพิจารณาซึ่งมีการประชุมกันในวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ตัวแทนชาวบ้านที่สนับสนุนโครงการเขื่อนแม่วงก์ นายบุญชู พรหมมารักษ์ หรือกำนันโต กล่าวว่า ได้ยื่นเอกสารข้อมูลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ในเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์จากกรณีฝนตกหนักเมื่อช่วงวันที่ 14 - 15 ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดปัญหาน้ำท่วมเพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีแหล่งรองรับน้ำขนาดใหญ่ จึงต้องการให้มีโครงการเขื่อนแม่วงก์เกิดขึ้น
โดยการยื่นข้อมูลให้แก่สผ.เพื่อสนับสนุนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) เขื่อนแม่วงก์ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการ(คชก.)ด้านแหล่งน้ำซึ่งจะประชุมวันที่ 30 ต.ค.นี้