ไทยเสนอเป็นเจ้าภาพ ประชุมวางโรดแมพควบคุมไฟป่าอาเซียนต้นปีหน้า ชี้ถอดบทเรียนจากแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ บอกว่าที่ประชุมภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน ครั้งที่ 11 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม นอกจากจะได้รับทราบความก้าวหน้าโครงต่างๆ จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแล้ว ประเทศภาคีทั้ง 10 ประเทศ ได้นำเสนอสถานการณ์หมอกควันและการดำเนินงานของแต่ละประเทศ

โดยประเทศไทยได้เสนอให้ร่วมกันจัดทำโรดแมพความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายแนวทางปฎิบัติ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

ซึ่งประเทศไทยอาสารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอดการถอดบทเรียนจากแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพื่อยกร่างโรดแมพดังกล่าวร่วมกันให้เป็นกรอบการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอาเซียนในเดือนมกราคมปี 2559

ขณะที่กลุ่มอาเซียนแสดงความเห็นใจต่อรัฐบาลอินโดนีเซีย และให้กำลังใจในการแก้ปัญหาหมอกควัน เพราะเชื่อว่ารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่และไม่อยากให้เกิดผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน แต่จะทำอย่างไรถึงจะสามารถป้องกันและหาเทคโนโลยีในการควบคุมผลกระทบจากหมอกควันและดูแลทางด้านสุขภาพประชาชน จะมีการกำหนดแนวทางและมาตรการความร่วมมือที่ชัดเจนในเวทีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไป