เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก ได้จัดประเพณีวันออกพรรษา และทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ขึ้น ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีที่ชาวบ้านได้ถือเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานชั่วลูกชั่วหลาน โดยในช่วงเช้าชาวบ้านจะมาร่วมกันตักบาตรทำบุญกันที่วัด จากนั้นก็ได้มีการใส่บาตรเทโวโรหณะและฟังเทศมหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ โดยจะกำหนดให้มีการแห่ขันกัณฑ์เทศน์มาตั้งแต่บ้านจนมาถึงวัด โดยชาวบ้านจะรวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ใดหมู่หนึ่งที่ได้รับเป็นเจ้าภาพขันกัณฑ์เทศน์กัณฑ์ชูชก

การสืบสานประเพณีวันออกพรรษาของชาวบ้านหนองกระท้าวนี้ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างยิ่ง พิธีกรรมจะทำคล้ายกับงานประเพณีผีตาโขนของภาคอีสาน ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย