นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า สธ. ได้มีการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำสธ.ที่มีการใช้มานานกว่า 97 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2461 ซึ่งเป็นวันก่อตั้งสธ. โดยการเปลี่ยนตราประจำในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดของศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ที่เห็นตราสัญลักษณ์ในเว็บไซต์ของสธ.และกรมต่างๆ พบว่ามีการใช้สัญลักษณ์ที่หลากหลายดูแล้วสับสน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logolineจึงมีแนวคิดที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทำให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจง่าย ทั้งนี้ การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่จะยังคงอิงตามหลักกฎหมายเดิมในปี 2481 ที่ระบุว่าให้มีสัญลักษณ์งูพันกับคบเพลิง ส่วนที่จะทำการปรับเปลี่ยนคือการตัดเอาส่วนที่ยุ่งเหยิงออก เช่น ลายกนกภายในวงกลมของสัญลักษณ์ ประกายเพลิง รวมถึงมีการเปลี่ยนโทนสีของตราสัญลักษณ์ที่จากเดิมมีหลายสี ดูแล้วฉูดฉาดยุ่งเหยิงออก เปลี่ยนเป็นใช้โทนเขียวและขาวแทน โดยจะปูพื้นสัญลักษณ์เป็นสีเขียวแล้วใช้ตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆทั้งคบเพลิงและคฑาเป็นสีขาว