กลุ่มชาวบ้านรอบเหมืองทอง จ.พิจิตร ขอเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบเหมืองทองชาตรี ของก.อุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มชาวบ้านคัดค้านนโยบายสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ คัดค้าน คำสั่งตั้งคณะกรรมการ ของ ก.อุตสาหกรรม เกรงจะนำไปสู่ความชอบธรรม เปิดพื้นที่สัมปทาน ทองคำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เช้าวันนี้ (๒๖/๑๐/๒๕๕๘) ที่ กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ นำโดย สื่อกัญญา ธีระชาติดำรง ชาวบ้านพิจิตร ยื่นหนังสือและขอติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหา 7 ข้อหนึ่งในนั้นคือขออพยพ ที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้ รวมทั้ง ยื่นหนังสือขอเพิ่มคนในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากการทำเหมืองทองคำ ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่กลุ่มคัดค้านนโยบายสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ นำโดย วันเพ็ญ พรมรังสรรค์ ยื่นหนังสือคัดค้าน คำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหมืองดังกล่าว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยเห็นว่าอาจซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการ ๕ ฝ่ายแก้ไขปัญหาเหมืองทองของ คสช.เมื่อปีที่แล้ว ที่กำลังจะได้ข้อสรุป ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิตย์ วุฒิคะโร เป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รับหนังสือจากชาวบ้านทั้งสองกลุ่ม ยืนยันว่าจะเดินหน้าตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะได้ความคืบหน้าในอีก ๑ เดือน แต่ว่า กลุ่มคัดค้านนโยบายสำรวจและทำเมืองทองคำ นอกจากจะยื่นหนังสือค้านการตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดังกล่าวแล้ว ยังยื่นต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชาด้วย ที่ทำเนียบรัฐบาล แกนนำ กลุ่มคัดค้านนโยบายสำรวจและทำเมืองทองคำ จ.พิษณุโลก บอกถึงอีกเหตุผลของการคัดค้านคำสั่งดังกล่าวว่า ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบหนังสือกลับมา ว่า ข้อสรุปจากคณะกรรมตรวจสอบเหมืองทองที่สั่งตั้งขึ้นมานั้น ไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบใด จะไม่นำไปสู่ความชอบธรรม ในการเปิดพิ้นที่สัมปทองเหมืองทอง ใน ๑๒ จังหวัดตามร่างนโยบายสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำหลังจากนั้นชาวบ้านกลุ่มนี้เดินทางไปยื่นหลังฐานน้ำรั่วจากเหมืองทองบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอ ต่อกรมสอบสวนคดีเศษ ด้วย