ชาวบ้านเขื่อนปากมูนประท้วงผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี ปิดประตูเขื่อนไม่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูน อ้างเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง ด้านแกนนำชาวบ้าน เสนอให้ยุบคณะกรรมการชุดนี้ทิ้ง เตรียมชุมนุมใหญ่หน้าศาลากลาง จ.อุบลราชธานี วันที่ ๒๘ ตุลาคมนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (๒๖/๑๐/๒๕๕๘) ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล นางสมปอง เวียนจันทร์ พร้อมด้วยชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากจากการสร้างเขื่อนปากมูนจำนวนหนึ่ง วางหนังสือประท้วงความล่าช้าและอุปสรรคในการแก้ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูน โดยไม่มีตัวแทนจากทางรัฐบาลออกมารับ นางสมปอง บอกถึงเหตุผลของการออกมาเคลื่อนไหวกลุ่มเล็กๆในกรุงเทพครั้งนี้ว่า เพราะผูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดปิดประตูเขื่อนปากมูล ในวันพรุ่งนี้ (๒๗ ตุลาคม) แม้มติคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล จะระบุให้เปิดประตูเขื่อนอย่างน้อย ๓ เดือน ซึ่งปี้นี้เริ่มเปิดมาตั้งแต่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา และทุกครั้งที่ประตูเขื่อนเปิดขึ้น ชาวบ้านลำน้ำมูลจะสามารถจับปลาที่มาจากแม่น้ำโขงได้จำนวนมาก ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล บอกว่า เหตุผลที่ต้องปิดประตูเขื่อนปากมูล เพราะต้องการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ที่อาจมีความรุนแรงในปีหน้า ขณะที่ชาวบ้านปากมูน เห็นว่า แม่น้ำมูนไม่ได้ประสบภัยแล้งเหมือนที่อื่น ที่ปรึกษาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล นายกฤษกร ศิลารักษ์ บอกว่า ผิดหวังต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหากรณีเขื่อนปากมูน ที่ตั้งมาตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ล่าช้า เหมือนซื้อเวลาไปเรื้อยๆ ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการ จ.อุบลรชธานี ซึ่งเป็น ๑ ในคณะกรรมการ ยังมีคำสั่งปิดประตูเขื่อนโดยไม่ได้หารือในคณะกรรมการ ที่ตั้งขึ้นมา นายกฤษกร มีต่อร้องเรียนต่อคณะกรรมการดังกล่าวว่า ยุบคณะทำงานนี้ และทดลองเปิดประตูเขื่อนเป็นระยะเวลา ๕ ปี รวมทั้งเยียวยาผู้มีอาชีพประมงี่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล รายละ ๓๑๐,๐๐๐ บาท แต่สำหรับวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ชาวบ้านปากมูลกลุ่มใหญ่จะรวมตัวประท้วงหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี /////////