อธิบดีกรมที่ดิน อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เปิดเผยเนชั่นทีวีว่า กรมที่ดินได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดค่าธรรมเนียมการโอน จาก 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจำนองจาก 1% มาอยู่ที่ 0.01% ให้รัฐมนตรีมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา พิจารณาลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยลงนาม ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งกรมที่ดินเชื่อว่าจะช่วยลดภาระให้กับประชาชนที่ซื้อบ้านได้อย่างมาก สำหรับการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline