ธนาคารออมสิน เริ่มเปิดรับยื่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยเงื่อนไขผ่อนปรนตั้งแต่เช้าวันนี้ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท หากลูกค้าสนใจจำนวนมากพร้อมขยายวงเงินเพิ่มให้เพียงพอ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย บอกว่า หลังจากได้นำเสนอ โครงการสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน สำหรับผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง วงเงินจำนวน 10,000 ล้านบาท เงื่อนไขผ่อนปรนเหมือนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยกู้สำหรับผู้มีรายได้สุทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมีเนียม ให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท เงินเดือนสุทธิ 20,000 บาท อนุมัติสินเชื่อได้ถึง 2 ล้านบาท เงินเดือนสุทธิ 10,000 บาทต่อเดือน พิจาณาให้สินเชื่อได้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีแรกร้อยละ 3.5 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 4.25 ต่อปี และปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1 ต่อปี
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ยื่นความประสงค์ รับยื่นสินเชื่อตั้งแต่วันจันทร์นี้ เป็นต้นไป ใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อประมาณ 4-5 วัน คาดว่าเบื้องต้นมีลูกค้าสนใจกู้ประมาณ 7,000 ราย และหากลูกค้าสนใจเพิ่มเติมออมสินพร้อมปล่อยกู้ตามความต้องการของลูกค้า เพราะมีสภาพคล่องเตรียมรองรับจำนวนมาก คาดว่าจะกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเฉลี่ยราคาบ้าน 1.5 ล้านบาท กรณีที่ออมสินมาร่วมให้เงินสินเชื่อเพิ่มเติมจาก ธอส. แห่งละ 1 หมื่นล้านบาท เพราะเห็นว่าผู้มีรายได้น้อยยังมีความต้องการสินเชื่อบ้านจำนวนมาก
ทั้งนี้มองว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้แบงก์พาณิชย์อื่นเริ่มทำโปรโมชั่นช่วงปลายปีมากขึ้น เพราะช่วงปลายปี ผู้ประกอบการอสังหาฯจะเริ่มทำโปรโมชั่นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ช่วงปลายปีมียอดโอนบ้านมากขึ้นในช่วงไตรมาส 4 โดยที่ผ่านมาออมสินมียอดสินเชื่อเคหะคงค้างรวม 3.4 แสนล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ด้านเคหะ 9 เดือนแรก วงเงิน 4.5 เดือน คาดว่าในช่วง 3 เดือนท้ายปีปล่อยสินเชื่อเคหะได้ประมาณ 2-2.5 หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้ ออมสิน ยังเตรียมพร้อมการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อย ร่วมกับกรุงไทย ธอส. ร่วมกับ 3 สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ เพื่อจัดหาที่ดินราชพัสดุ ที่ดินของ รฟท. ทหาร มาสร้างที่อยู่อาศัยราคา 5-6 แสนบาทต่อหลัง ผ่อนชำระประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน อาศัยนานถึง 99 ปี ดังนั้น 3 แบงก์รัฐจึงพร้อมปล่อยสินเชื่อดังกล่าวด้วยเช่นกันเพื่อให้คนมีรายได้น้อยได้มีบ้านอยู่อาศัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังจัดหาที่ดินในการก่อสร้างบ้านรองรับโครงการดังกล่าวคาดว่าจะเร่ิมโครงการได้ในต้นปีหน้า