การประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ เตรียมเริ่มต้นลงรายละเอียดในเนื้อหาหมวดระบบเลือกตั้ง และโครงสร้างของรัฐสภา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อมร วาณิชวิวัฒน์ บอกว่า วันนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง สส. โดยเบื้องต้นมีข้อเสนอให้มีพิจารณาข้อดีและข้อเสียของระบบเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมและการเลือกตั้ง สส. แบบเขตเดียวเบอร์เดียวตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกันว่ายังคงให้มี สส.ระบบบัญชีรายชื่อเอาไว้ตามเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้ภาควิชาชีพได้มีโอกาสเข้ามาเป็น สส.ในสภาผู้แทนราษฎร แต่จะเสนอให้ กรธ.ลงความเห็นว่าสมควรใช้การเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อแบบปิดที่พรรคการเมืองเป็นผู้จัดลำดับบุคคลสมควรเป็น สส.เอง หรือระบบ สส.บัญชีรายชื่อแบบเปิด (โอเพ่นลิสต์) ที่ให้ประชาชนลงคะแนนและจัดลำดับ สส.เองแหล่งข่าวจาก กรธ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีคณะอนุกรรมการฯ หลายท่านมีความเห็นว่าการเลือกตั้ง สส.แบบสัดส่วนผสมมีข้อดี เพราะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองบางประการได้ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดระบบเผด็จการเสียงข้างมาก แต่อนุกรรมการฯ บางส่วนก็มองในมุมที่แตกต่างกันออกไปว่าสังคมไทยยังไม่เหมาะกับระบบการเลือกตั้งที่มีความซับซ้อนอย่างระบบสัดส่วนผสม ประกอบกับมีผลให้การเมืองมีความอ่อนแอ ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงสรุปว่าจะให้ที่ประชุม กรธ.เป็นผู้ตัดสินว่าควรกำหนดในรัฐธรรมนูญอย่างไร