เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ปัจจุบันสถิติจำนวนผู้พิการที่ต้องใช้รถวีลแชร์ มีมากขึ้นนับแสนคน และบวกกับการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นผลพวงที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังมีผู้พิการและผู้สูงอายุยากไร้อีกจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และด้วยความร่วมมือของ "สถานีวิทยุ จส.100"ที่ได้ริเริ่ม โครงการบริจาครถวีลแชร์ ขึ้น เพื่อขยายขอบข่ายความช่วยเหลือ เป็นสื่อกลางประสานส่งต่อน้ำใจ และรถวีลแชร์ที่ได้รับบริจาคไปมอบแก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ขาดแคลน ทั้งใน กทม. และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พบกับ ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการดีๆทำเพื่อมวลชน ได้ในช่วงตอมแมลงวัน