อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กฤษฎา จีนะวิจารณะ บอกว่า วันที่ 28 ตุลาคมนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ปีนี้ใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังประเมินว่า เศรษฐกิจไทย ยังมีปัจจัยบวกช่วยหนุน อาทิการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวได้ดี นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐตามโครงการต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น รวมถึงเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้