ดีเอสไอพบหลักฐานใหม่การออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ บริเวณชายหาดพุน้อย ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังนายทุนอ้างเอกสารสิทธิ์ นส 3 ก. ครอบครองพื้นที่หาดทรายชายทะเล ซึ่งเป็นที่สาธารณะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ทำประมงชายฝั่งมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline