ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ระบุช่วงนี้ฝั่งอ่าวไทยเข้าสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยพัดหมอกควันย้อนกลับประเทศต้นทาง ส่งผลสถานการหมอกควันภาคใต้ตอนล่างดีขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา น.ส.พเยาว์ เมืองงาน บอกว่าตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งตอนล่างช่วงระหว่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึง จ.นราธิวาส เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้อยู่

ซึ่งผลจากการเปลี่ยนของลมตะวันตกเฉียงใต้มาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ หมายความว่า ตั้งแต่ 25 ต.ค. เป็นต้นไปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตอนล่างจนถึง จ.นราธิวาส จะเข้าสู่ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือมรสุมฝั่งอ่าวไทยเต็มตัวนับจากนี้

ล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมา ลมใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สุราษฎร์ธานี ลมมีการเปลี่ยนทิสไปแล้วคือลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาเต็มตัวแล้ว นับจากนี้ไปจ.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นสัญญาณแล้วในวันนี้ทั้งในจ.สงขลาและ อ.หาดใหญ่มีฝนตกประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

น.ส.พะเยาว์ บอกด้วยว่า ผลดีของภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่เข้าสู่ลมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ภาคใต้ตอนล่าง ที่กำลังเจอปัญหาหมอกควันก็คือนับจากนี้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้ามาจะทำหน้าพัดเอาหมอกควันที่ถูกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ถูกพัดยย้อนกลับไปยังประเทศต้นทางคือ อินโดนีเซีย

เนื่องจากกระแสลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ผ่านอ่าวไทยเข้ามาจะหอบเอาความชื้นเข้ามา ซึ่งจะมีผลทำให้มีฝนตกลงมามากขึ้นและทำหน้าที่พัดเอาหมอกควันกลับไปยังทะเลอันดามัน ก็จะทำให้สถานการณ์หมอกควันที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น