เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เวลาเราไปยืนริมแม่นำ้เจ้าพระยาฝั่งพระนคร เมื่อมองจากท่าเตียนไปฝั่งธนฯ เราจะเห็น ศาสนสถานเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมีทั้งของ ไทย จีน มุสลิม และ ฝรั่ง มุมมองทางซ้ายจะเห็น ไม้กางเขนเหนือยอดโดมหอระฆังแปดเหลี่ยม คล้ายกับพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาลียุคนีโอคลาสสิคผสมเรอเนอซองค์ นั่นคือ วัดซางตาครู้ส หมายถึง กางเขนศักดิ์สิทธิ์ สร้างขขึ้นโดยชาวโปรตุเกสแทนโบสถ์ไม้หลังเก่าที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของเหล่าพ่อค้าวาณิชและลูกเรือที่เดินมาทำการค้าขายกับไทย มีอายุกว่า 1ศตวรรษ เวลาเปิดเข้าชมได้ทุกวันแต่ไม่ทั้งวันนะ

"กางเขนศักดิ์สิทธิ์"ริมเจ้าพระยา

"กางเขนศักดิ์สิทธิ์"ริมเจ้าพระยา

"กางเขนศักดิ์สิทธิ์"ริมเจ้าพระยา