ขณะนี้ ปภ.เขต 12 กำลังใช้เครื่องมือฉีดพ่นน้ำสลายหมอกควันบริเวณหน้าห้างลีการ์เด้น หาดใหญ่ ติดตามรายละเอียดได้กับคุณสุพิชฌาย์ รัตนะ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี จ.สงขลา ครับ สดจาก หาดใหญ่