สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ตอนล่าง ผลกระทบจากควันไฟป่าอินโดนีเซียทำให้ 4 จังหวัด สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี สูงเกินมาตรฐาน

สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ตอนล่าง เริ่มเข้าสู่วิกฤติอีกครั้งหลังจากที่ประเทศอินโดนีเซียยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 16 ภาคใต้ตอนล่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า ข้อมูลดาวเทียม NOAA-18 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลาในช่วงบ่ายถึงค่ำ พบว่ามีจุดที่เกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จํานวน 36 จุด จากเดิมในวันที่ 19 ตุลาคม มี 2 จุด

ทำให้คุณภาพอากาศ เกินมาตรฐานจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่ 4 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม คือ สงขลา ที่ อ.หาดใหญ่มีค่ามมลพิษสูงถึง 207 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ อ.เมือง จ.ยะลา 142 ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตร ส่วนที่จังหวัดสตูลกลับมาสูงถึง 172 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และปัตตานี 145 ไมโครกรัม

ส่วนจังหวัดที่ไม่เกินค่ามาตรฐานคือ ภูเก็ต 53 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร นราธิวาส 86 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศเมตร

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีค่ามลพิษสูง แนะนําให้เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก เพราะค่ามมลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ