รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ธาวิน อินทร์จำนงค์ บอกว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตพระนคร มีคำสั่งรื้อถอนอาคาร สิ่งปลุกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณแนวคลองโอ่งอ่าง (ย่านสะพานเหล็กและสะพานหัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ กว่า 200 ราย