กรมป่าไม้ยืนยันสภาพผืนป่าตะวันตกยังสมบูรณ์ เตรียมปรับรูปแบบเข้าทำงานอนุรักษ์ ดึงชุมชนช่วยปกป้องป่ามรดกโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมป่าไม้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ บอกว่า เนื่องในวันสืบนาคะเสถียร 1 กันยายนนี้ที่ สืบ นาคะเสถียรเป็นผู้ที่ทำงานเสียสละในการดูแลป่าและสัตว์ป่าอย่างจริงจัง และเป็นผู้ที่จุดประกายให้สังคมมีความตื่นตัวต่อปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในอดีตเมื่อ25 ปีก่อน ตนในฐานะที่เคยทำงานร่วมกับคุณสืบ ได้สานต่อเจตนารมย์ในการปกป้องผืนป่าตะวันตกเขตมรดกโลก
นายธีรภัทร บอกว่า ในภาพรวมสถานการณ์บุกรุกทำลายป่า จากการบินสำรวจเขตป่าห้วยขาแข้งและรอบผืนป่าตะวันตก ยังพบว่ามีปัญหาการบุกรุกน้อยมาก ถ้าเทียบกับเขตป่าไม้แห่งอื่นๆ ของประเทศไทยภาคอื่นๆ แต่ขณะนี้ได้เตรียมปรับรูปแบบแนวทางการทำงาน โดยประสานกับองค์กรพัฒนาเอกชน และบริษัทเอกชน และชาวบ้านรอบเขตป่าตะวันตกเพื่อจำแนกเขตการใช้ประโยขน์ในป่าชุมชนแนวใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวืตดีขึ้น ร่วมมือกันทำงานป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่ามรดกโลก
นอกจากนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ยังเปิดเผยผลสำรวจพื้นที่ป่าตั่งแต่ ปี 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2557 พบว่า จังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่าคิดเป็น ร้อยละ 87.12 อันดับที่ 2.จ. ตาก มีพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 72.05 อันดับที่ 3. จ.ลำปาง มีพื้นที่ป่าคิดเป็น ร้อยละ 70.84 อันดับที่ 4. จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ป่าคิดเป็น ร้อยละ 70.13 และอันดับที่ 5. จ.กาญจนบุรี มีพื้นที่ป่าคิดเป็น ร้อยละ 62.50
ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นร้อยละ 298.48 2. สมุทรปราการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.02 3. สมุทรสาคร เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.21 4. สมุทรสงคราม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.49 และ 5. พิจิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.43
ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าลดลงมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1.ระยอง ลดลงร้อยละ 10.23 2. สงขลา ลดลงร้อยละ 7.52 3. ศรีษะเกษ ลดลงร้อยละ 5.84 4. สุรินทร์ ลดลงร้อยละ 4.61และ 5. บึงกาฬ ลดลงร้อยละ 4.01
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ที่มีแนวเขตติดต่อกัน พื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าชายเลน โดยในกรุงเทพฯนั้น ปี 2556 สำรวจพบป่าชายเลน 805 ไร่ และล่าสุดพบ 3,211 ไร่ สมุทรปราการ ปี 2556 พบ 8,642 ไร่ ล่าสุดพบ 14,866 ไร่ และสมุทรสาคร ปี 2556 พบ 13,541 ไร่ ล่าสุดพบ 23,048 ไร่
อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายพื้นที่ของประเทศ ที่พื้นที่ป่าลดลง จากการบุกรุกทำลาย โดยเฉพาะการบุกรุกเข้าไปทำสวนยางพารา อย่าง จ.ระยอง เดิมปี 2556 พบพื้นที่ป่า 55,254 ไร่ แต่ล่าสุดพบ 49,733 ไร่
ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ อธิบดีกรมป่าไม้ ยอมรับว่าเป็นพื้นที่ ที่มีกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล เข้าไปครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกยางพาราอยู่ค่อนข้างมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก และยากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเข้ายึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกให้ได้ภายในปีนี้ 100,000 ไร่ แต่ที่ผ่านมาสามารถยึดคืนได้แค่ 6,750 ไร่เท่านั้น

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด