คนพิการยื่นขอโควตาสลากจากนายกฯ ระบุยื่นมาแล้วเกือบ 3ปี แต่ไม่มีใครสนใจ หวังแค่มีรายได้เลี้ยงตัวไม่เป็นภาระสังคม

เครือข่ายองค์กรนิติบุคคลเพื่อคนพิการ จากตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย สายแจ้ง รื่นกลิ่น ประธานเครือข่ายฯ เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี- พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งฯให้กับสมาชิกเครือข่ายองค์กรนิติบุคคลเพื่อคนพิการ นำไปประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระของสังคม
ที่ผ่านมาเครือข่ายฯได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรโควตาสลากฯให้กับคนพิการมาเป็นเวลาเกือบ 3 ปี แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรโควตาตามที่ร้องขอ