อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ประสงค์ พูนธเนศ บอกว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวว่ากระทรวงคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาออกกฎหมายพิเศษแก้ปัญหาภาระหนี้ต่าง ๆ ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการเตรียมพิจารณาขายหุ้นบางส่วนที่กระทรวงคลังถือหุ้นอยู่

ซึ่งกรณีทอท.กระทรวงคลังถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70  ซึ่งได้สอบถามสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว พบว่ากระทรวงคลังไม่มีนโยบายขายหุ้นทอท. เพราะเป็นกิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและความมั่นคงที่รัฐจะต้องให้การดูแล ประกอบกับหุ้น ทอท. มีผลประกอบการที่ดี และมีการจ่ายเงินปันผลให้กับกระทรวงคลังมาโดยตลอด