เนชั่นกรุ๊ป ตั้งคนกลางประธานคนใหม่ สั่งตัดสิทธิโหวตผู้ถือหุ้นคู่ขัดแย้งทั้งสองกลุ่มเหตุถูกร้องเรียนพฤติกรรม Acting in Concert เข้าครอบงำกิจการโดยไม่ทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ พร้อมเลื่อนวาระตั้งกรรมการใหม่ออกไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลาออก จากประธานกรรมการ ของนายสุทธิชัย หยุ่น  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  28 เมษายน 2558  พร้อมแต่งตั้ง นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา  เป็นประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
การแต่งตั้ง ประธานกรรมการคนใหม่ แทนนายสุทธิชัย ส่งผลให้  นายณิทธิมน ขึ้นนั่งเป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  บมจ .เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ที่มีขึ้นในเวลา 14.00 น. วันนี้ (29)  โดยนายณิทธิมน  อาศัยอำนาจ ประธานกรรมการ สั่งตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่เป็นคู่ขัดแย้งทั้งสองกลุ่ม ไม่ให้ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยระบุว่า มีประเด็นทางกฎหมาย และความชอบธรรมในการครอบครองหุ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. 
สำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วย  ผู้ลงทุน  2 รายหลัก ที่เข้าซื้อหุ้น NMG เพื่อครอบงำกิจการ คือ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1988)   (SLC หรือ NEWS ในปัจจุบัน)   บริษัทโพลาริสแคปิตอล  (POLAR)  และผู้ลงทุนบุคคล จำนวนหนึ่ง ซึ่งทางทีมบริหารเนชั่นกรุ๊ป  ยื่นร้องเรียนต่อ ก.ล.ต.ว่า มีความเชื่อมโยงกัน  
ส่วนในฟากผู้ถือหุ้นเดิมของ NMG  ที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักของกลุ่ม SLC  นายณิทธิมน  ประธานกรรมการเนชั่นกรุ๊ป   มีความเห็นว่า เพื่อความเป็นธรรม  ให้ตัดสิทธิการลงคะแนนของ นายสุทธิชัย หยุ่น  อดีตประธานกรรมการ และ นายเสริมสิน สมะลาภา ประธานกรรมการบริหาร  เช่นเดียวกัน   เพราะทั้งสอง ถูกผู้ถือหุ้นจำนวนทั้ง 31 รายดังกล่าว  ร้องเรียน ถึงความโปร่งใส และขาดธรรมาภิบาลในการบริหาร  โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ ก.ล.ต.เช่นกัน   
ส่วนสถานการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเนชั่นกรุ๊ป   สืบเนื่องจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยกลุ่มใหม่ ไม่ยินยอมถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมประชุม  ตามคำสั่งของประธานคนใหม่เนชั่นกรุ๊ป  แต่ยังคงดึงดัน และ พยายามพังประตูเข้าห้องประชุม แต่เจ้าหน้าที่ และพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถเข้าควบคุมไว้ได้    
ทั้งนี้นายณิทธิมน  ประธานกรรมการเนชั่นกรุ๊ป คนใหม่ ระบุว่า เมื่อการตรวจสอบของ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ ความเชื่อมโยงของการได้มา ในหุ้นกลุ่มนิติบุคคล และ  บุคคล ทั้งหมดมีความชัดเจน บมจ .เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด พร้อมเปิดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติสำคัญๆ โดยเฉพาะการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท  3 ตำแหน่งที่ว่างลง ที่ประชุมมีมติ ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการมาเพิ่ม เนื่องจาก หุ้นของกลุ่มรายใหม่ยังมีข้อสงสัยด้านกฎหมาย ดังนั้นหลังการประชุมผู้ถือหุ้น มีกรรมการเนชั่นกรุ๊ป เหลืออยู่จำนวน 6 ท่าน 
โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NMG  มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  936 ราย โดยมาประชุมเอง 233 ราย และ มอบฉันทะ 703 ราย  คิดเป็นจำนวนออกเสียงทั้งหมด 41.55 % ของหุ้นทั้งหมด  ในจำนวนนี้ เกือบทั้งหมด ให้การสนับสนุนทีมบริหารชุดเดิม ที่นำโดย สุทธิชัย  หยุ่น โดยในทุกวาระการประชุม จะได้รับการลงมติเห็นด้วย  ในสัดส่วน ประมาณ 97% ของหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน