กระทรวงพาณิชย์ขึ้นบัญชีชุดนักเรียนเป็นสินค้าอ่อนไหว เพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงเปิดภาคเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดอันดับรายการสินค้าติดตามดูแล 205 รายการประจำเดือนเมษายน 2558 พร้อมเพิ่มรายการเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปไว้ในบัญชีสินค้าที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ โดยมีการติดตามราคาและภาวะราคาเป็นประจำทุกวัน เพราะเป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียนใหม่และอาจมีผู้จำหน่ายหรือร้านค้า ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจนทำให้ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อน
ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับผู้ผลิต ห้างสรรพสินค้าและร้านจำหน่ายปลีก นำมาลดราคาจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 30 เม..ย. - 10 พ.ค.2558 พร้อมขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชุดนักเรียนตรึงราคาชุดนักเรียนไปก่อน ซึ่งจะทำให้ราคาในปี 2558 ไม่แตกต่างจากปี 2557