เนชั่น กรุ๊ป ตั้งคนกลางนั่งประธานคนใหม่ สั่งตัดสิทธิโหวตผู้ถือหุ้นคู่ขัดแย้งทั้งสองกลุ่มเหตุถูกร้องเรียนพฤติกรรม Acting in Concert เข้าครอบงำกิจการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลาออกจากประธานกรรมการของ นายสุทธิชัย หยุ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 พร้อมแต่งตั้ง นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนนายสุทธิชัยในวันนี้ ส่งผลให้นายณิทธิมนขึ้นนั่งเป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ที่มีขึ้นในเวลา 14.00 น. วันที่ 29 เมษายน โดยนายณิทธิมนอาศัยอำนาจประธานกรรมการสั่งตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่เป็นคู่ขัดแย้งทั้งสองกลุ่มไม่ให้ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุว่า มีประเด็นทางกฎหมาย และความชอบธรรมในการครอบครองหุ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ลงทุน 2 รายหลัก ที่เข้าซื้อหุ้น NMG เพื่อครอบงำกิจการ คือ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1988) (SLC หรือ NEWS ในปัจจุบัน) บริษัทโพลาริสแคปิตอล (POLAR) และผู้ลงทุนบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางทีมบริหารเนชั่นกรุ๊ป ยื่นร้องเรียนต่อ ก.ล.ต.ว่า มีความเชื่อมโยงกัน
ส่วนในฟากผู้ถือหุ้นเดิมของ NMG ที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักของกลุ่ม SLC นายณิทธิมน ประธานกรรมการเนชั่น กรุ๊ป มีความเห็นว่า เพื่อความเป็นธรรม ให้ตัดสิทธิ์การลงคะแนนของนายสุทธิชัย หยุ่น ผู้ร่วมก่อตั้ง และนายเสริมสิน สมะลาภา ประธานกรรมการบริหาร เช่นเดียวกัน เพราะทั้งสองถูกผู้ถือหุ้นจำนวน 31 รายดังกล่าว ร้องเรียนเรื่องไม่ทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เช่นกัน
สถานการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเนชั่น กรุ๊ป เมื่อวันที่ 29 เมษายน สืบเนื่องจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 31 ราย และตัวแทนของบริษัท SLC และ POLAR ไม่ยินยอมถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประชุม ตามคำสั่งของประธานคนใหม่เนชั่น กรุ๊ป แต่ยังคงดึงดันและพยายามพังประตูเข้าห้องประชุม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถเข้าควบคุมไว้ได้
ทั้งนี้ นายณิทธิมน ประธานกรรมการเนชั่นกรุ๊ป คนใหม่ ระบุว่า เมื่อการตรวจสอบของ ก.ล.ต. เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของการได้มาในหุ้นกลุ่มนิติบุคคล และบุคคล ทั้งหมดมีความชัดเจน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป พร้อมเปิดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติสำคัญๆ โดยเฉพาะการแต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ตำแหน่งที่ว่างลง
เนื่องจากผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และปรากฏเป็นข่าวความขัดแย้ง โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ยังไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การเสนอซื้อ ผมจึงต้องใช้สิทธิ์ในฐานะประธานในที่ประชุมดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยผมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ที่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำการตามข่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และไม่อนุญาตให้นายสุทธิชัยและนายเสริมสินออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ นายณิทธิมน กล่าว
ขณะที่ นายสุทธิชัย หยุ่น กรรมการ บมจ.เนชั่นฯ กล่าวว่า เหตุผลที่ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ เนื่องจากได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เกรงว่า ถ้ามีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้ามา และขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม ตนก็ไม่ควรจะนั่งเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อควบคุมการประชุม แล้วให้คนอื่นมองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียและมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้ลาออกจากการเป็นประธาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NMG เมื่อวันที่ 29 เมษายน มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 936 ราย โดยมาประชุมเอง 233 ราย และมอบฉันทะ 703 ราย คิดเป็นจำนวนออกเสียงทั้งหมด 41.55% ของหุ้นทั้งหมด ในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดให้การสนับสนุนทีมบริหารชุดเดิม ที่นำโดย นายสุทธิชัย หยุ่น โดยในทุกวาระการประชุมจะได้รับการลงมติเห็นด้วยในสัดส่วนประมาณ 97% ของหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน
ก่อนหน้านี้ผู้บริหารเนชั่นได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยัง สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอบสวนกรณี บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) หรือ SLC ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น NEWS หรือนิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ในขณะนี้ และกลุ่มได้เข้าซื้อหุ้น NMG ในสัดส่วนที่สูงกว่า 25% แต่ไม่ได้ประกาศรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเข้าข่ายพฤติกรรม Acting in Concert มีการกระทำที่สอดคล้องกัน