ส.ป.ก.โคราช ย้ำกรมที่ดินต้องเร่งตรวจสอบที่ดินคีรีมายา ออกเอกสารสิทธิ ทับ ส.ป.ก.กว่า 600 ไร่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชำนาญ กลิ่นจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าการลงตรวจที่ดินของ ส.ป.ก.พบว่าได้มีการออกเป็นโฉนดที่ดินและ น.ส.3ก ที่ได้ออกในพื้นที่ของ ส.ป.ก. เป็นเนื้อที่ 644 ไร่ แต่เนื้อที่อีกกว่า 1 พันไร่ อยู่ที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง

ซึ่งในการตรวจสอบนั้นที่มีการออกเอกสาร น.ส.3ก ได้มีการออกโดยกรมที่ดิน ก็จะต้องให้ทางกรมที่ดินตรวจสอบย้อนหลังว่า การได้มาและการออกเอกสารในชั้นต้นนั้นได้มาโดยถูกต้องหรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าได้มาโดยชอบก็ไม่มีความผิดอะไร แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าได้มาโดยมิชอบ ก็จะต้องมีมาตรการในการดำเนินการในการเพิกถอน ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินในการเพิกถอนต่อไป

สำหรับในพื้นที่จำนวน 644 ไร่ นั้นได้มาจากการประกาศเขตปฏิรูป ที่รับมอบจากมติครม.เมื่อ พ.ศ. 2530 ได้จำแนกเป็นป่าเขาใหญ่ และคณะกรรมการปฏิรูปเกษตรกรรม ก็ได้ดำเนินการรับมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปฏิรูปเมื่อ พ.ศ.2531

แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการประกาศเป็นเขตปฏิรูป เนื่องจากได้มีการประกาศเป็นเขตการปฏิรูปเมื่อปี พ.ศ.2534 และหลังจากที่ปฏิรูปได้รับที่ดินมา เมื่อปี พ.ศ.2538 ก็ได้มีการขยายเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ไปในพื้นที่ของ ส.ป.ก. และเมื่อมีการขยายเขตออกมา ก็จะมีการออกเอกสารสิทธิ เป็น นค.3 ก่อนที่จะมีการออกเป็นโฉนด ซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนกฎหมาย เพียงแต่ว่าการได้มานั้นจะได้มาโดยชอบหรือไม่ก็จะต้องอยู่ในกระบวนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามที่ของ ส.ป.ก.นั้น ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถมีโฉนดได้ ไม่ว่าที่ใดก็ตาม สามารถที่จะมีโฉนดได้เช่นเดียวกัน เพราะเป็นที่ดินเอกชนในที่ดินของรัฐไม่มีปัญหา แต่ต้องจะต้องถูกต้องทุกอย่าง

สำหรับในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นพื้นที่ของปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ดูแลรับผิดขอบมีทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 แสนไร่ ส่วนการบุกรุกในพื้นที่นั้นทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามีการบุกรุกแบบไหนบ้าง

ซึ่งก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด แต่ในเบ้องต้นพื้นที่ที่ได้มีการจัดสรรให้กับเกษตรกรได้ประมาณ 7.7 หมื่นไร่ ส่วนในพื้นที่ที่เหลือบางส่วนได้มีการออกเอกสารเป็น น.ส.3ก และเป็นโฉนด ดังนั้นทำให้ทางปฏิรูปที่ดินมาการกันออกไป เป็นจำนวนกว่า 2 แสนไร่ และอีกบางส่วนที่ได้มีการจัดเนื่องจากได้มีการออกโฉนดไปแล้วบางส่วน และบางรายก็ไม่อยากที่จะได้เนื่องจาก พื้นที่ของ ส.ป.ก. นั้นไม่สามารถที่จะขายได้