ฉะเชิงเทรา - ชาวบ้านแฉเชื่อมีไอ้โม่งจูงใจ หนุนให้ ทร.ทวงคืนพื้นที่ทำกินจากชาวโยธะกา รวม 4 หมู่บ้านตามตะเข็บรอยต่อ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี เลียบตลอดแนวลำน้ำบางปะกง หลังมีกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตอาหาร เข้ามาร่วมบริหารจัดการฮุบพื้นที่เกษตรกรรม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. นายประกอบ สิงหนาท อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/2 ม.11 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวถึงเบื้องลึกของปัญหาชาวบ้านรวม 4 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ที่กำลังจะถูกกองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำเตรียมขับไล่ชาวบ้านจำนวน 139 ครัวเรือนรวมประชากรกว่า 1,400 คน ออกไปให้พ้นพื้นที่ ทั้งที่ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ทำการบุกเบิกอยู่อาศัยและทำกินมานานนับร้อยปี หลายชั่วอายุคนว่า
ที่ผ่านมานั้น ในพื้นที่ได้มีหน่วยทหารเรือได้เข้ามาตั้งศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยธะกา เพื่อทำการปลูกข้าวเลี้ยงปลา เป็นกองสวัสดิการทหารเรืออยู่ในพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จมากนักเนื่องจากได้ผลผลิตในปริมาณที่ต่ำกว่าชาวบ้านมาก ถึงกว่าเท่าตัว เช่น การทำนาข้าวนั้นปกติชาวบ้านสามารถทำนาได้ข้าวมากถึงประมาณ 1 ตันต่อไร่ แต่ทางหน่วยทหารเรือนั้นทำนาได้ข้าวเพียง 40-50 ถังต่อไร่ (ครึ่งตันต่อไร่)

ฉะเชิงเทรา - ชาวบ้านแฉมีไอ้โม่งจูงใจ หนุนให้ ทร.ทวงคืนพื้นที่ทำกินจากชาว"โยธะกา"


จากนั้น จึงได้มีบริษัทผู้ทำการผลิตและค้าอาหารชั้นนำรายหนึ่ง (ซีพี) ได้เข้ามาให้การสนับสนุนในด้านการทำเกษตรกรรมต่างๆ แก่ทหารหน่วยนี้ จนในที่สุดจึงกลายเป็นการผนึกรวมร่วมกันในที่สุด เช่น โรงสีข้าวสวัสดิการของกองทัพเรือหน่วยนี้ ที่ได้เข้ามาก่อตั้งในพื้นที่ครั้งแรกเมื่อกว่า 20 ปีก่อน ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ดีต่อชาวบ้านด้วยการล่ารายชื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อขอให้กองทัพเรือนั้นทำการก่อตั้งโรงสีข้าวขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับผลผลิต ซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในพื้นที่
แต่การดำเนินการนั้นกลับทำได้เพียงปีแรก ปีเดียว ที่มีการรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ร่วมกันลงชื่อในพื้นที่ หลังจากนั้นโรงสีแห่งนี้ได้ไปรับซื้อนำข้าวมาจากบริษัทเอกชนภายนอก เข้ามาทำการสีแทนข้าวของชาวบ้าน โดยที่ไม่ได้รับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่อีกแต่อย่างใด
หลังจากนั้นประมาณกว่าสิบปีที่แล้ว จึงได้หยุดการดำเนินการ และเมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา ทางหน่วยทหารเรือเกษตรกรรมจึงได้ทำการโล๊ะทิ้งเครื่องจักรกลภายในโรงสี ที่ถูกเก็บไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งานมานานออกไปจากโรงสี โดยไม่ทราบสาเหตุ ก่อนที่จะมีบริษัทเอกชนผู้ผลิตอาหารยักษ์ใหญ่เข้ามาทำการเช่า เพื่อใช้พื้นที่โรงสีประกอบกิจการขัดข้าวต่อไป
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สร้างความเคลือบแคลงใจต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก ในการที่ทางหน่วยทหารเรือได้เข้ามาทำการขับไล่ชาวบ้านที่ทำกินอยู่ก่อนแล้วออกไปจากพื้นที่ แต่อีกด้านหนึ่งกลับให้บริษัทเอกชนเข้ามาเช่าใช้สอยประโยชน์ในพื้นที่ โดยเฉพาะที่ดินทางด้านฝั่ง อ.องครักษ์ จ.นครนายก จำนวนกว่า 1 พันไร่ นั้น ได้มีการแบ่งให้บริษัทเอกชนจำนวน 3-4 ราย เข้ามาทำการเช่าเลี้ยงปลา

ฉะเชิงเทรา - ชาวบ้านแฉมีไอ้โม่งจูงใจ หนุนให้ ทร.ทวงคืนพื้นที่ทำกินจากชาว"โยธะกา"


ในขณะเดียวกันพื้นที่ทางด้าน ต.โยธะกา จ.ฉะเชิงเทรา รวม 4 หมู่บ้าน ที่มีชาวบ้านทำกินอยู่กลับถูก กองทัพเรือทำการขับไล่ให้ออกไปให้พ้นพื้นที่ โดยที่ไม่ยอมรับข้อเสนอหรือมีมาตรการอะไรในการรองรับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ที่กำลังจะได้รับความเดือนร้อนจากการถูกขับไล่ออกไปจากพื้นที่เลย โดยทราบว่าหลังจากการได้คืนพื้นที่ทำนาจากชาวบ้านไปแล้วนั้น ในแปลงที่ 4 จะมีการปล่อยให้บริษัทเอกชนเข้ามาเช่า เพื่อทำการปลูกหญ้าเนเปียร์ขาย ส่วนแปลงที่ 5 แปลง และ 6 นั้น จะทำการตั้งหน่วยทหารขนาดเล็กและตั้งเสาวิทยุ และบางส่วนทำการเกษตรผลิตไฟฟ้าชีวะมวล อะไรต่างๆ
การขอคืนพื้นที่ทำกินจากชาวบ้านทางด้านฝั่ง จ.ฉะเชิงเทรา ของกองทัพเรือในครั้งนี้ น่าจะมีอะไรแอบแฝงนอกเหนือไปจากการที่จะใช้พื้นที่เพื่อทำการก่อตั้งหน่วยทหารกองเรือยุทธการหมวดเรือลำน้ำบางปะกง และสถานีวิทยุ เพียง 2 หน่วยงานขนาดเล็กเท่านั้น หากเทียบกับจำนวนพื้นที่ทั้งหมด ที่กำลังไล่ทวงคืนจากชาวบ้าน ที่มีมากถึงกว่า 4 พันไร่ นายประกอบ กล่าว