ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ที่เนปาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน ไต้หวันซึ่งเป็นเกาะ และเผชิญความเสียหายแบบเดียวกันมาหลายครั้ง ได้รีบจัดทีมบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน, เสบียง และเงินช่วยเหลืออีก 300,000 ดอลล่าร์ แต่ทีมของไต้หวันต้องเตรียมพร้อมอยู่อย่างนั้น หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า เนปาลขอรับความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านก่อน หรือแม้กระทั่งประเทศที่อยู่ไกลออกไปอย่าง ญี่ปุ่น, สหรัฐ, อิสราเอล, อังกฤษ, ฟินแลนด์และประเทศอื่นๆ ที่ส่งทั้งบุคคลากรและสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปช่วยเหลือ และบอกว่า ถ้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่ม จะแจ้งให้ไต้หวันทราบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline