รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย บอกว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำของบประมาณจากรัฐบาล 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินการส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์ไปยังประเทศเนปาล คาดว่าจะใช้ระยะเวลาส่งความช่วยเหลือประมาณ 2 เดือน ในวันนี้ได้เตรียมส่งยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือประเทศเนปาล 15 รายการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline