คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูแแห่งชาติ จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มี ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บรรยายพิเศษ หัวข้อ พลเมืองเป็นใหญ่ในรัฐธรรมนูญ ว่า ร่างรัฐธรรมนูญ 315 มาตรา จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่าง 25 พ.ค.-23 ก.ค.นี้ แต่หากมีการทำประชามติ ก็ต้องเลื่อนไปอีก 3 เดือน การเลือกตั้งก็จะอยู่ประมาณ พ.ค.2559

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline