นักวิชาการจากฝรั่งเศส-เยอรมัน ตอบรับร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายดิสทัต โหตระกิตย์ ในฐานะคณะทำงานตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ว่าด้วยการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป ระบุว่า กระทวงการต่างประเทศ ได้รับการตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักวิชาการจากประเทศฝรั่งเศส 2 คน เยอรมัน 1 คน เพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศตัวเอง เป็นองค์ความรู้ และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปต่อ ทั้งนี้ นักวิชาการทั้ง 2 ประเทศ จะเดินมามาเดือนพฤษภาคมนี้