บทเรียนธรณีวิปโยคระดับ 7.9 ในเนปาลนั้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ต้องทบทวนทฤษฎีแผ่นดินไหวทั้งหมด เหมือนไทยเคยวิเคราะห์ปลอดภัยไม่มีทางเผชิญระดับ 6-7 จริงหรือไม่? 5 พ.ค.57 รอยเลื่อนพะเยาขยับตัวรุนแรงสุดในรอบ 100 ปีของไทยหมายความว่าอย่างไรวิเคราะห์โดย กิตติดิษฐ์ ธนดษฐ์สุวรรณ และพรรณี อมรวิพุธพนิช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บทเรียนธรณีวิปโยคระดับ 7.9 ในเนปาลนั้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ต้องทบทวนทฤษฎีแผ่นดินไหวทั้งหมด เหมือนไทยเคยวิเคราะห์ปลอดภัยไม่มีทางเผชิญระดับ 6-7 จริงหรือไม่? 5 พ.ค.57 รอยเลื่อนพะเยาขยับตัวรุนแรงสุดในรอบ 100 ปีของไทยหมายความว่าอย่างไร วิเคราะห์โดย กิตติดิษฐ์ ธนดษฐ์สุวรรณ( และพรรณี อมรวิพุธพนิช