รองปลัด กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการคีรีมายา พบที่ดินกว่า 600ไร่ ออกโฉนดทับที่ ส.ป.ก.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ดิน โครงการคีรีมายา รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ. และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เพื่อตรวจสอบ ที่ดินกว่า 600 ไร่ที่มีการออกโฉนดทับที ส.ป.ก.
และยังตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งในส่วนของกรมที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ซึ่งร่วมมือกันการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในที่ดินหลายแปลงใน ต.หนองเชื่อม และต.หมูสี อ.ปากช่องโดยนำเอกสาร สค.1มาออกเป็นน.ส.3ก.และเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน เพื่อจัดสรรขายในราคาไร่ละกว่า10ล้านบาท