พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ขณะนี้นายกแพทยสภาไทยกำลังประสานกับนายกแพทยสภาเนปาลว่าต้องการความช่วยเหลือในลักษณะใดบ้าง ซึ่งแพทยสภาได้มีการจัดโครงการลงทะเบียนแพทย์ที่ต้องการไปช่วยผู้ประสบภัย โดยจัดแยกความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ พร้อมออกใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าหน่วยงานใดร้องขอก็พร้อมสนับสนุน ทั้งวอร์รูมของ สธ. สภากาชาดไทย หรือ หน่วยแพทย์ทหาร เนื่องจากการเกิดเหตุภัยพิบัติเช่นนี้ แต่ละประเทศมีความต้องการแพทย์เฉพาะทางที่ต่างกัน เช่น เมื่อคราวฟิลิปปินส์ต้องการแพทย์นิติเวช ส่วนตอนเกิดเหตุที่ญี่ปุ่นต้องการกุมารแพทย์ เพราะที่นั่นเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีกุมารแพทย์น้อย เป็นต้น ส่วนที่เนปาลก็ต้องรอความชัดเจนว่าต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านใด แต่ที่ประเมินไว้คือ ระยะสั้นน่าจะมีความต้องการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ ส่วนระยะยาวก็จะเป็นอายุรแพทย์ กุมารแพทย์ จิตแพทย์ ดูแลเรื่องความเครียด วิสัญญีแพทย์ รวมไปถึงแพทย์นิติเวช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า วันที่ 28 เม.ย. เวลา 10.15 น. นพ.สุริยะ ตน และทีมงานจะเดินทางไปประเมินสถานการณ์ที่ประเทศเนปาล ด้วยเที่ยวบิน TG319 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จากนั้นจะส่งข้อมูลมาประเมินอีกครั้งเพื่อจัดทีมเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ประเทศเนปาลร้องขอมามากที่สุด
ทั้งนี้ เบื้องต้นจะเปิดรับอาสาสมัครทีมแพทย์และผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการอบรมเรื่องการช่วยเหลือผู้ฉุกเฉินในเหตุการณ์สาธารณภัยก่อน โดยไทยจะเข้าไปสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลเนปาลว่าต้องการความช่วยเหลือในส่วนใดบ้าง หากโรงพยาบาลเนปาลไม่ได้ร้องขอ ก็จะไปจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ได้จัดเตรียม ยา เวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม เพื่อไปช่วยเหลือด้วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเทศเนปาลน่าจะต้องการมากที่สุด