รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย มอบนโยบายผู้ตรวจราชการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ระบุอาจนำกฎหมายมาตรา ม.44 มาบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน แรงงานและขยะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย วิษณุ เครืองาม ได้มอบหมายนโยบายในการตรวจราชการในปีงบประมาณ 2558 โดยเน้นการแก้ไขปัญหา 10 ด้าน ได้แก่ ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและหนี้นอกระบบ ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาอัคคีภัย ปัญหาความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน และการจัดพื้นที่รองรับผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรม การช่วยเสริมสร้างทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้ามาร้องทุกข์ รวมถึงปัญหาการกำจัดขยะ ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาใช้มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 2557 มาใช้แก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ได้ผลอย่างเบ็ดเสร็จ

นายวิษณุ ยังบอกว่าที่ผ่านมาผลงานการตรวจราชการที่ผ่านมา ซึ่งบางเรื่องสามารถช่วยประหยัดงบประมาณ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐให้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเอาผิดผู้กระทำความผิดได้ โดยเฉพาะการตรวจสอบการจัดซื้อข้าว