รัฐธรรมนูญร่างแรก ผ่านการอภิปรายจากที่ประชุม สปช. เรียบร้อยแล้ว และนับถอยหลังเข้าสู่ช่วง 60 วันสุดท้าย ในชั้นของการแปรญัติ โดยประเด็นที่ถูกอภิปรายอย่างหนักคือ ระบบเลือกตั้งที่มาของสส.-สว.และนายกรัฐมนตรี ว่าก้าวหน้าหรือถอยหลัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline