นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษากาแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันนี้(27 เม.ย.) สธ.จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุุข ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมส่งหน่วยแพทย์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล และยังเป็นศูย์กลางในการประสานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline