นายสมพร ศรีเพชร ประธานสมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ราคาผลปาล์มสดที่ตกลงในขณะนี้เป็นผลจากการนำเข้าน้ำมันปาล์ม ทำให้ราคาดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในวันนี้ได้ปรับลดลงอีกครั้งราคารับซื้อหน้าโรงงานอยู่ที่ 3.10-3.40 บาท ต่อ กิโลกรัม ขณะที่ปาล์มผลสดกำลังทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น จนทำให้เกษตรกรอยู่ในภาวะที่ขาดทุนสืบเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิตต่อตันอยู่ที่ 600-700 บาท ทั้งนี้เห็นว่า ราคาผลปาล์มสดที่เหมาะสม ควรจะอยู่ที่ 4.50-5 บาท ต่อ กิโลกรัม และเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ ควรที่จะเร่งรัดในการหาทางแก้ไข

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline