พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถเข็นพระที่นั่ง ลงจากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อไปประทับเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และทอดพระเนตรทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นการส่วนพระองค์ โดยประชาชนที่ทราบข่าว ต่างพากันเฝ้ารับเสด็จฯ ตลอดทั้งสองเส้นทางที่ขบวนผ่าน ต่างเปล่งเสียง ทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถเข็นพระที่นั่งลงจากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อไปประทับเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และทอดพระเนตรทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นการส่วนพระองค์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เป็นผู้ถวายการเข็นรถเข็นพระที่นั่ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทย์และพยาบาล ผู้ถวายการรักษาตามรับเสด็จฯ โดยประชาชนที่ทราบข่าว ต่างพากันเฝ้ารับเสด็จฯ ตลอดทั้งสองเส้นทางที่ขบวนผ่าน ต่างเปล่งเสียง ทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ
ต่อมาเวลา 14.18 น.ขบวนรถตู้พระที่นั่ง ถึงยังหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ )โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือโท พลเดช เจริญพูลรองเสนาธิการทหารเรือ พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารและเจ้าหน้าที่ รอเผ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ลายแพะสีม่วงขาว พระสนับเพลาสีดำ รองพระบาทหนังสีดำทรงมีพระพักตร์ที่แจ่มใส
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ยัง ห้องชมชลธี ชั้น 3 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อประทับเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ พร้อมทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิพระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เป็นต้นและเสวยพระสุธารสชา ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับยังที่ประทับ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 15.28 น. รวมระยะเวลาเสด็จ 1 ชั่วโมง 10 นาที

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด