อธิบดีกรมป่าไม้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ กล่าวว่าถึงความคืบหน้าคดีสนามแข่งรถของโบนันซา บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนคร ราชสีมา รวมพื้นที่ 103 ไร่ครอบคลุมทั้งสวนป่า ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ส.ป.ก. ซึ่งขณะนี้มีการตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากร มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน แต่เบื้องต้นจะมีการนำป้ายประ กาศไปติดไว้ตามจุดต่างๆเพิ่มเติมให้ครบทั้ง 5จุด เช่น บริเวณเลนวิ่งรถแข่ง เพื่อไม่ให้เข้าทำกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline