การเปิดขึ้นทะเบียนงาช้างของกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา แต่ วัดต่างๆที่มีงาช้างครอบครอง ยังมาขึ้นทะเบียนน้อย ทำให้สำนักงานพระพุทธศาสนา ประชุมเพื่อหามาตรการควบคุม ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับ คุณดิศรณ์ เสนามนตรีครับ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดให้องค์กรต่างๆ วัดและสำนักสงฆ์ ที่ครอบครองงาช้างยื่นจดทะเบียนภายในวันที่21เมษายนที่ผ่านมา แต่พบว่ามีการมาแจ้งจดทะเบียนจำนวนน้อย วันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้หารือ กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้ครับ
โดยก่อนการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ตรวจราชการและโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมชาย สุรชาตรี บอกว่า วันนี้ในการประชุมจะขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่ละแห่ง แจ้งข้อมูลว่ามีวัดในพื้นที่ ที่มีงาช้างในครอบครองจำนวนกี่แห่ง และได้มีการจดทะเบียนงาช้างภายในวันที่21เมษายน ตามที่พ.ร.บ.งาช้างกำหนดหรือไม่ หากพบว่ามีจำนวนวัด และสำนักสงฆ์ แจ้งการครอบครองงาช้างต่อกรมอุทยานแห่งชาติเป็นจำนวนน้อย ก็จะมีการหารือถึงการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากถ้าไม่แจ้งจดทะเบียนตามกำหนด จะมีโทษปรับสูงถึง3ล้านบาท
ขณะเดียวกันทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชื่อว่าหลังพ้นกำหนดการแจ้งจดทะเบียนงาช้างไปแล้ว ทางกรมอุทยานแห่งชาติจะมีการสุ่มตรวจ การครอบครองงาช้างขององค์กรต่างๆ วัด และประชาชน ซึ่งในส่วนของวัด คงมีการสุ่มตรวจเป็นจำนวนไม่มาก และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยากให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ ผ่อนผัน อย่าพึ่งเอาผิดตามกฎหมาย หากวัดไม่มีเจตนาที่จะปกปิด เพราะวัดในต่างจังหวัดบางแห่ง ไม่แน่ใจหรือ ไม่ทราบว่าจะต้องมีการจดทะเบียนงาช้างที่อยู่ในครอบครอง/ อย่างไรก็ตามเมื่อได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหา สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเร่งหารือกับกรมอุทยานฯต่อไป
ทั้งนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพืช ได้สรุปข้อมูล จากการเปิดแจ้งจดทะเบียนการครอบครองงาช้างตั้งแต่วันที่22 มกราคม-21 เมษายน รวม 90 วัน ตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 พบว่า มีวัดและสำนักสงฆ์ มายื่นแจ้งครอบครองงาช้างเพียง 58 แห่ง จากทั้งหมดกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ
หลังจากนี้ต้องรอดูผลการประชุมของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ว่าจะมีการแก้ปัญหาในเรื่อง วัดและสำนักสงฆ์ที่มีการครอบครองงาช้าง แต่ยังไม่มาจดทะเบียนเช่นไร ทีมข่าวเนชั่นทีวีจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป